EL QUE HAS DE SABER

SOM LA TEVA EMPRESA

BARNA LABOR és la teva empresa. Posem a la teva disposició tots els nostres recursos i un equip d’experts que t’orientaran i ajudaran en el teu desenvolupament laboral. A canvi, busquem el teu compromís professional i humà perquè la nostra relació sigui un èxit.
Sigui quina sigui l’empresa en la qual treballis, volem mantenir una relació directa, transparent i continuada amb tu. Per a aconseguir-ho, aquests són els teus drets i obligacions*:

Drets

 1. Rebre informació i formació específica sobre el lloc de treball que exerciràs.
 2. El teu salari equivaldrà, com a mínim, a la retribució total establerta per al lloc de treball pel conveni col·lectiu de l’empresa usuària. Aquesta retribució es calcula per hora de treball, que inclou la part proporcional al descans setmanal, la paga extraordinària, els festius i vacances.
 3. Pots fer ús del transport i les instal·lacions col·lectives de l’empresa usuària.
 4. En cas necessari, podràs presentar de reclamacions en relació a la teva activitat laboral a través dels representants dels treballadors de l’empresa usuària.
 5. A la fi del contracte, rebràs una indemnització econòmica de 12 dies de salari per any de servei.
 6. Durant la teva relació laboral i amb l’objectiu de millorar la qualitat del teu treball, podràs fer tot tipus de suggeriments i/o consultes sobre riscos laborals. BARNA LABOR es compromet a atendre la teva petició en un termini màxim de tres dies.

Obligacions

 1. Realitzar un breu curs de formació específica per al lloc que exerciràs. BARNA LABOR et facilitarà els materials necessaris dels quals t’examinarà en el termini de 7 dies.
 2. Completar el comunicat de treball abans del primer dia hàbil de cada mes.
 3. Comunicar a BARNA LABOR qualsevol canvi d’horari, departament, centre de treball, etc.
 4. En cas de faltar al treball per alguna causa major hauràs d’avisar a BARNA LABOR al més aviat possible.
 5. En cas de visita mèdica hauràs de portar un justificant. En cas de malaltia o accident hauràs de portar el comunicat de baixa immediatament.
 6. Complir totes les normes de l’empresa usuària per al lloc de treball assignat. En el lloc de treball i durant l’horari laboral, no està permès menjar ni fumar.
 7. En el moment de la finalització del servei has de posar-te en contacte amb BARNA LABOR.
 8. Si decideixes deixar el treball voluntàriament, has de notificar-lo per escrit amb una antelació mínima d’una setmana. En cas contrari, el retard serà descomptat del salari final.

* Els treballadors de BARNA LABOR estan subjectes a la Ley14/1994 d’1 de juny d’empreses de treball temporal.