CONSELLS PRÀCTICS

PREPARAT PARA TRABAJAR

Una adequada preparació per al lloc i una bona actitud són imprescindibles a l’hora d’accedir a un lloc de treball.
L’empresa ha d’entendre que tens interès per l’ocupació i que ets capaç d’exercir-lo amb professionalitat.

Existeixen una sèrie de tècniques i eines que has de dominar per a avançar en el procés de selecció:

És la targeta de visita que acompanya al teu currículum. L’objectiu és atreure l’atenció de la persona que selecciona, per la qual cosa has de transmetre la idea que l’empresa et necessita i el molt que pots fer per ella. És important cuidar al màxim tots els detalls de redacció i presentació.

Aquestes són algunes normes bàsiques que has de considerar:

 1. Escriu en ordinador (excepte indicació contrària) en un foli i per una sola cara
 2. Dirigeix-te a una persona concreta. En cas de no conèixer-la, al departament de personal.
 3. Redacta en un to formal i positiu, amb paràgrafs curts i separats.
 4. No et limitis a repetir el teu currículum; ressalta detalls de la teva experiència i els teus interessos professionals.
 5. Segueix una estructura lògica:
  1. Nom i cognoms del remitent, adreça i telèfon de contacte.
  2. Empresa (dades destinatari), adreça i referència si és el cas.
  3. Data
  4. Salutació
  5. Primer paràgraf fent referència a l’oferta o convocatòria, és a dir, el perquè de la carta.
  6. Segon paràgraf presentant-te i mostrant el teu interès per l’empresa.
  7. Tercer paràgraf sobre les teves capacitats i assoliments.
  8. Paràgraf final sol·licitant una petició d’entrevista.
  9. Comiat i signatura.

És un document destinat a resumir la teva formació i trajectòria professional perquè l’empresa pugui saber si el teu perfil s’ajusta a les seves necessitats. Suposa un primer filtre per a la teva selecció, per la qual cosa és important que sigui clar, no contingui errors (o imprecisions) ni avorreixi al destinatari. L’objectiu és despertar en l’altra persona el desig de concertar una entrevista per a conèixer-te millor.

En tot cv ha de constar:

 1. Les teves dades personals, nom i cognoms, data naixement, domicili i telèfon de contacte.
 2. Estudis realitzats: títols aconseguits i especialitat, centres i dates en els quals es van cursar.
 3. Tasques laborals desenvolupades, acompanyades del període de durada, la companyia on s’han desenvolupat, telèfon i persona de contacte.
 4. Idiomes: grau de coneixement i títol obtingut (si es té).
 5. Informàtica: programes que domines, grau de coneixement i títol acreditatiu (si es té)…
 6. Altres dades d’interès: coneixements o experiències que puguin aportar un valor addicional en el procés de selecció del candidat. (Per exemple, permís de conduir, cotxe propi, entreteniments, aficions, disponibilitat per a viatjar, etc.)

És un dels instruments més utilitzats i determinants per a la selecció d’un candidat. Suposa el primer contacte personal amb l’empresa, per la qual cosa les respostes seran tan importants com el comportament que tinguem durant la conversa.

Aquí tens algunes recomanacions bàsiques per a afrontar l’entrevista personal amb un mínim de garanties:

 1. Puntualitat
 2. Cuidar la higiene i vestir discretament
 3. Mantenir una actitud relaxada i natural, però sense arribar a la companyonia. (No fumar durant l’entrevista.)
 4. Utilitzar un to de veu enèrgic però reflexiu. No tractar de respondre abans que l’entrevistador acabi la pregunta. Prendre uns segons per a organitzar la resposta i respondre.
 5. Mostrar interès. No parlar massa ni contestar amb monosíl·labs.
 6. No dir que no es tenen defectes. Explicar els més innocus i suavitzar-los. Convertir virtuts en defectes (“Soc massa exigent amb mi mateix”, “El meu major defecte és que treball massa”).
 7. Ser molt diplomàtic en els comentaris, encara que l’entrevistador faci judicis de valor sobre persones o institucions. No enfadar-se davant preguntes que puguin semblar impertinents.

Són proves que valoren diferents dimensions de la intel·ligència i la personalitat. Existeixen molts tipus de psicotècnics, però els més habituals són: d’intel·ligència, aptitud numèrica, comprensió verbal, memòria, raonament, aptitud mecànica, atenció i aptitud espacial. A més de l’habilitat en unes certes àrees, permeten valorar aspectes com el nivell cultural o capacitats socials (adaptació, treball en equip, lideratge o sociabilitat).

Acudeix sempre relaxat i llegeix o escolta atentament les instruccions abans de realitzar-los.