Avantatges

ESTALVI, FLEXIBILITAT I PRODUCTIVITAT

Estalvi

  1. Redueix costos de recerca i selecció d’empleats.
  2. No perdrà temps ni diners en baixes per malaltia, maternitat, accidents, llicències, absentismes, etc.
  3. Pagarà només les hores realment treballades, per la qual cosa li convertim els seus costos fixos en variables.
Flexibilitat
  1. Ens encarreguem de buscar un treballador del perfil que desitja i pel temps que el necessiti.
  2. Rapidesa de resposta. Els nostres clients aconsegueixen cobrir els llocs vacants sense necessitat d’una planificació prèvia.
Productivitat
  1. Augmentarà la productivitat en emprar un treballador ja qualificat i amb experiència.
  2. Evitarà gestionar les altes i baixes a la Seguretat Social, nòmines, assessorament, pòlisses d’assegurances complementàries, etc. No s’haurà de preocupar per a les indemnitzacions, finalitzacions de contractes, complements salarials, liquidacions, etc.