Serveis

RECERCA, SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL

BARNA LABOR assumeix tota la gestió i responsabilitat des que la seva empresa detecta una necessitat laboral fins que, una vegada coberta aquesta activitat, el treballador es desvincula de la seva companyia.

1. Captació i selecció de persones
Comptem amb un equip qualificat que filtra i avalua el currículum dels candidats que conformaran la nostra base de contactes professionals.

2. Elaboració de perfil
L’ajudem a definir el perfil professional més adequat per al lloc de treball que desitgi cobrir.

3. Recerca del candidat idoni
Seleccionem els candidats que millor s’ajusten a les necessitats sol·licitades perquè pugui triar el que més li convingui.

4. Formació específica per al lloc de treball
Formem a tots els nostres empleats en prevenció de riscos laborals en funció de la seva categoria. En cas que l’empresa ho requereixi, oferim també plans personalitzats de formació específica per al seu lloc de treball.

5. Contractació
BARNA LABOR contracta a tots els seus treballadors. Això inclou la gestió i càrrecs de la Seguretat Social, el contracte de treball, la nòmina i les indemnitzacions.

6. Transparencia y garantía jurídica
Tots els nostres treballadors disposen de la informació i formació exigida per la Llei de prevenció de riscos laborals (LPRL)
Posem a la disposició dels nostres clients tota la informació necessària sobre el corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i l’Agència Tributària.
També disposem d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreix un eventual dany a tercers dels nostres empleats.