LA SEVA RELACIÓ AMB BARNA LABOR

LA CONFIANÇA D'UN SERVEI PROFESSIONAL

L’externalització i gestió dels recursos humans només es pot fer des d’una relació de confiança. Per això, més enllà de la simple gestió laboral ens convertim en socis dels nostres clients i treballadors per oferir-los serveis de valor afegit.

L’empresa usuària, el treballador i BARNA LABOR formen una aliança en la qual totes les parts en surten beneficiades. El treballador pertany a BARNA LABOR, però el centre de treball i la direcció sobre el seu acompliment són responsabilitat de l’empresa. Per la nostra banda, ens encarreguem de tota la gestió i relacions amb els treballadors. A més, el nostre departament jurídic està a la seva disposició per atendre qualsevol consulta legal, tant si es refereix als seus empleats temporals com a d’altres aspectes dels seus recursos humans.

Treballar amb BARNA LABOR és així de fàcil:

Informació necessària per sol·licitar un pressupost

  1. Activitat de l’empresa
  2. Motiu de la contractació
  3. Conveni col·lectiu d’aplicació a la seva empresa
  4. Categoria professional requerida
  5. Funcions realitzades pel treballador
  6. Durada aproximada del contracte
Obligacions de l'empresa per a la posada a disposició del treballador
  1. Signatura del contracte mercantil de posada a disposició (CPD)
  2. Avaluació i control dels riscos laborals del lloc de treball a cobrir
  3. Seguiment de l'horari pactat mitjançant els butlletins de feina de cada empleat